เกี่ยวกับเรา


บริษัท เอ็ม พลัส ทิมเบอร์ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เชี่ยวชาญด้านไม้พื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทจำหน่ายไม้คุณภาพดี โดยเฉพาะท่อนไม้สัก และไม้สักปาร์เก้ปูพื้น บริษัทเริ่มกิจการในรูปแบบธุรกิจครอบครัวและดำเนินกิจการเรื่อยมา โดยยึดหลักความเป็นกันเองเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

เอ็ม พลัส ทิมเบอร์ เปลี่ยนเป็น PSL International ในปี 1991 จากการเป็นหุ้นส่วนสำคัญกับเวียดนามและพม่านี่เอง ทำให้ PSL ประสบความสำเร็จในการนำเข้าไม้และสามารถจัดหา ไม้ให้แก่ผู้ค้ารายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครได้

ตลอดปี 1990 รวมถึงในปีใหม่นี้ PSL ได้นำเข้าไม้เพิ่มเติมจากลาว โดยเน้นไปที่ตลาดไม้สัก

ในปี 2006 PSLได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และแผนการดำเนนธุรกิจมาเป็น M Plus Timber โดยนำเสนอในรูปแแบบริษัทที่ให้บริการ ด้วยอุปกรณ์และเคื่องมือที่มีคุณภาพ โดยให้บริการแก่ผู้ค้าปลีกและส่งออก โดยเน้นไปที่ตลาดไม้ปาร์เก้

ขณะที่เอ็ม พลัส เดินหน้ากิจการนั้น บริษัทเองก็ได้พัฒนาตลาดค้าปลีกและส่งออก ให้เป็นไปตามสภาวะตลาดภายในประเทศด้วย จากที่กล่าวมา เอ็ม พลัส จึงเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศนั่นเอง

ในปี 2007 เอ็ม พลัส ทิมเบอร์ ได้ถือหุ้นร่วมกับ บริษัท บิมิต้า จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยบริษัท บิมิต้า จำกัด ดำเนินการผลิตและส่งออกหนังกระบือให้กับตลาด ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย เอ็ม พลัส ทิมเบอร์ ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิมิต้า จำกัด ให้เป็นผู้จัดจำหน่าย

เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น เอ็ม พลัส จึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษไว้บริการท่านด้วย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัท โปรดติดต่อเราทันที

sales@mplustimber.com

ขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เอ็ม พลัส ทิมเบอร์ เป็นบริษัทจดทะเบียนการค้าภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็ม พลัส ทิมเบอร์ จำกัด

หน้าแรก | ไม้ของเรา | ไม้ปาร์เก้ | งานของเรา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | หมวดสินค้า | ใบเสนอราคาโดย