หมวดสินค้า เอ็ม พลัส ทิมเบอร์ จำกัด

ความแข็งของ Janka
ทดสอบได้โดยใช้เหล็กก้อนกลมขนาด 11.28 มม. (0.44 นิ้ว) ใส่เข้าไปตรงกลางเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ วิธีนี้จะทำให้มีพื้นที่เหลือในเนื้อไม้ 100 ตร.ม. ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความทนทานของไม้ในการทนต่อแรงกระแทกและคงสภาพ

ความแข็งของไม้จันเป็นตัววัดระดับการใช้งานว่าเหมาะที่จะใช้ปูพื้นหรือไม่ ความแข็งของไม้จันที่ เอ็ม พลัส ใช้พิจารณาคือ

ไม้มะค่า 2600
ไม้แดง 2250
ไม้เต็ง 1750
ไม้สัก 1150
ไม้ตะเคียนทอง 1100

close window

 

ความชื้นหลังการอบแห้ง
เปอร์เซ็นต์ ของน้ำในเนื้อไม้เมื่อเทียบกับไม้อบแห้ง

close window

 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น
น้ำหนักของไม้สัมพันธ์กันกับปริมาณน้ำในเนื้อไม้ น้ำหนักของไม้ก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ความชื้นและความแห้งของไม้หลังอบแห้ง

close window

 

ลิ้น ราง
ราง ลิ้น (T&G) คือส่วนที่ใช้เชื่อมต่อชิ้นไม้เข้าด้วยกัน แบบขอบชนขอบ และช่วยให้ไม้ 2 แผ่นประกบกันสนิทเรียบ

tongue and groove

close window